ZAJÍMAVOSTI

1. Povko nebo Havko? 

Pokud vlastníte vozidlo, zřejmě jste již řešili i jeho pojištění. A najednou začaly otázky: Co vlastně všechno chcete pojistit? Jaké limity? Jaká připojištění?

Povinné ručení

Povko neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - dostalo svůj název právě proto, že je povinnost si ho uzavřít dle zákona. Ale i přes to, že je povinné si sami můžeme vybrat rozsah, limity a u které pojišťovny ho chceme mít.

Povko má za úkol pokrýt škody, které provozem vozidla způsobíte na majetku či na zdraví třetích osob. Pojistné plnění se tedy nevztahuje na vaše vozidlo, ale na vozidlo, majetek či zdraví poškozeného. Dokladem o sjednaném pojištění je bílá karta.

V rámci pojištění také sbíráte tzv. BONUSY, tedy slevu na pojištění. Vypočítává se na základě délky sjednaného pojištění a zkracujete se pojistnými událostmi. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak platí po celé geografické ploše Evropy.

Limity jsou uváděny v milionech Kč a jsou zobrazovány s lomítkem - tedy limit škody na zdraví v milionech Kč/ limit škody na majetku v milionech Kč. Nejnižší limit je 35 milionu Kč a nejvyšší limit je 250 milionu Kč.


Havarijní pojištění

Havko nebo havarijní pojištění je opakem Povka. Sjednává se dobrovolně jako ochrana vašeho vozidla, které si způsobíte sami nebo škody, které vám způsobí neznámý viník.

Sjednává se pro pojistná nebezpečí jako je havárie, živelní událost, odcizení nebo vandalismus. Pojištění, která kryje všechna tato rizika se nazývá All Risk. Samozřejmě si každý havarijní pojištění může poskládat tak jak mu bude vyhovovat. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak platí po celé geografické ploše Evropy.

I přes to, že Povko a Havko jsou odlišná pojištění dají se sjednat každé zvlášť nebo i dohromady, to má i své výhody například při řešení pojistných událostí, pravidelnosti plateb, ale i má to i poměrně velký vliv na cenu.

Při výběru pojištění přihlížejte nejen na jeho cenu, ale také na obsah produktu a limity krytí. K Povku i Havku je možnost sjednat i další připojištění. Připojištění skel, úrazu, zavazadel, rozšířené asistence, , živelní pojištění či střet se zvěří.

2. Majetkové pojištění

Co to je?

 • při majetkovém pojištění poskytuje pojišťovna pojistnou ochranu nemovitosti, domácnosti a vedlejších staveb
 • při zničení, poškození nebo odcizení daného majetku Vám pojišťovna vyplatí finanční částku dle sjednaných limitů v pojistné smlouvě
 • rozlišujeme pojištění nemovitosti a domácnosti

Pojištění domácnosti

 • je vše, co by se z domácnosti dalo odebrat = VYBAVENÍ
 • např.: nábytek, osobní věci, sportovní vybavení, spotřebiče,...

Pojištění nemovitosti

 • jsou to pevné součásti
 • sjednává se proto, aby se při zničení nemovitosti za peníze z pojistné smlouvy mohla postavit podobná stavba
 • např.: zdi, střechy, okna, topení, kuchyňská linka, vestavěná skříň

+ Pojištění občanské odpovědnosti

 • kryje škody, které způsobíme třetí osobě na majetku, zdraví, zvířatech při běžných činnostech
 • pojištění se vztahuje na všechny členy trvale obydlené domácnosti
 • např.: když na procházce pes pokouše dítě, rozbitý drahý parfém v obchodě,...

+ Pojištění odpovědnosti z držby nemovitostí

 • kryje škody, které způsobíme třetí osobě na majetku či zdraví jako vlastníci nemovitosti
 • např.: vytopení sousedů, spadnutí tašky ze střechy na zaparkované auto,...

Co je důležité?

 • nezapomínat na pojištění vedlejších staveb (např. bazén, skleník, altán...)
 • mít alespoň základní pojištění je v dnešní době nutnost, aby Vám banka dala úvěr
 • pojistné smlouvy je třeba po čase obnovit, aby nevzniklo podpojištění nebo v horším případě nepojištění majetku
 • dávat pozor na správné pojištění a při špatném pojištění může nastat situace, jako kdybyste neměli žádné pojištění
 • !NEJDRAŽŠÍ POJIŠTĚNÍ NEZNAMENÁ NEJLEPŠÍ POJIŠTĚNÍ!


PODPOJIŠTĚNÍ

 • je to situace, ve které je předmět pojištění pojištěn na nižní částku, než je jeho skutečná hodnota
 • při pojistné události pojišťovna sníží pojistné plnění o 50% z pojištěné částky
 • Příklad: dům je pojištěný na 5.000.000 Kč, po požáru celého domu nám pojišťovna vyplatí jen 2.500.000 Kč, protože skutečná hodnota domu je 7.500.000 Kč. 

3. Pojistné události

Odmítá pojišťovna plnit Vaše pojistné události?

Utrpěli jste úraz, byli v pracovní neschopnosti nebo nemocnici, a i když máte toto ošetřeno v životní a úrazové pojistce, nebo řešíte pojistné události spojené s domem či povinný ručením a Vaše pojišťovna nechce dostát svým závazkům?

Většina z nás považuje pojišťovny za seriózní a spravedlivé instituce, které nám pomohou v nepříznivé životní situaci. Ve velké části případů tomu tak naštěstí je a pojišťovny vyplatí to, na co má poškozený klient nárok. Bohužel, někdy se představy klientů a pojišťoven různí. Nejlepším řešením sporů je prevence. Pokud si sjednáváte soukromé pojištění, je vhodné volbu pojištění i jakékoli pojistné události konzultovat se svým finančním poradcem.

Nejčastěji se se zamítnutím plnění nebo jeho krácením setkávají klienti u pojištění vozidel. Zejména u odškodnění z povinného ručení je to velký problém. Paradoxně tím totiž nejvíce trpí ti, kteří dopravní nehodu nezpůsobili. Na druhé příčce se umísťuje úrazové pojištění. V tomto případě pojišťovny nejčastěji argumentují tím, že nebyla naplněna definice úrazu či úrazového děje, případně podhodnocují míru trvalých následků při vážném úrazu.

Hlášení pojistných událostí by mělo být součástí servisu pro klienty od každého poradce.

Někdy rozhodují skutečně drobnosti, o tom kolik peněz klient ze své pojistky dostane.

Nikdy s hlášením nespěchejte. 

Kdykoliv se na nás můžete obrátit. Rádi s Vámi zkonzultujeme pojistné plnění nebo Vám s ním pomůžeme.

4. Víte, co znamenají malusy?

= Jeden z rozhodujících faktorů při výpočtu ceny povinného ručení.


Pokud nemáte žádné pojistné události, tak se Vám sčítají tzv. bonusy, které pak cenu u pojistného snižují.

Existují však i tzv. Malusy a ty naopak získáváte, když bouráte často.

Malusy Vám pak mohou cenu povinného ručení zvýšit i o tisíce korun ročně.

5. Úvěr ano či ne?

ANO - úvěr, na kterém dokážu vydělat nebo ho použít na potřebnou věc

 • např. vlastní bydlení, koupě investičního bytu, rekonstrukce
 • i přesto, ale koukejte na všechny ukazatele, aby nebyla ve výhodě jen banka


NE - úvěr, na kterém vydělává jen banka a je použitý na nesmysl, jen abyste si zlepšili image

 • např. nepotřebná elektronika, oblečení, dovolená, Vánoce, ...
 • nestojí to za to, vede to k finančním problémům
 • výše uvedené věci by se měly hradit z pravidelně tvořených rezerv

Dluh nemusí být vždy špatně, pokud má dobrý důvod, přinese úsporu, snadnější život a klid. Většina lidí si bere dluh na věc, která nemá smysl. 

6. Přepis vozidla

CO BUDETE POTŘEBOVAT?

 • novou zelenou kartu - teď už bílou - stačí elektronicky
 • nové povinné ručení - lze i bez SPZ
 • malý a velký TP
 • občanský průkaz
 • žádost o zápis změny vlastnictví
 • protokol o evidenční kontrole 

7. Přezutí pneumatik

Kdy přezout pneumatiky?

 • Ze zákona je povinné použít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu nebo ledu nebo pokud ji lze vzhledem k počasí předpokládat.
 • Avšak i když v zimním období není příliš velká zima, je používání zimních pneumatik ve většině případů z hlediska bezpečnosti nutné.
 • V chladném počasí letní pneumatika ztrácí pružnost, a tím i přilnavost k vozovce.
 • A to bez ohledu na to, jestli je na ni sníh či námraza.
 • Při nižší teplotě jsou zimní pneumatiky bezpečnější i na suchém povrchu.
 • Pokud se teploty dlouhodobě pohybují nad teplotou 7°C, je vhodné přezout na letní pneumatiky.
 • Dle zákona přezouváme od 1.dubna,dřív to jde taky, ale záleží na soudnosti řidiče a také na případné policejní kontrole.
 • Dej si pozor na úseky, které jsou označené dopravní značkou Zimní výbava. Tam totiž platí povinnost použití zimních pneumatik vždy, bez ohledu na počasí a často bývá doplněna dodatkovou tabulkou s termínem, od kdy do kdy je v platnosti. 

8. Stavební spoření

 • Má nezajímavý výnos, ale má to i své podmínky a požadavky pro získání státní podpory.
 • Velká výhoda je před schválený úvěr, který můžete použít na rekonstrukci a je to většinou jeden milion.
 • Horizont spoření je většinou 6 let.
 • Pokud ho předčasně ukončíte můžou být vysoké poplatky, samozřejmě je důležité znát výhody i nevýhody stavebního spoření.
 • Doporučení pouze pro uložení malé částky a je špatně likvidní.

9. Pojištění odpovědnosti

 • Toto pojištění Vás chrání v případě, že někomu způsobíte škodu na zdraví, věcech či zvířatech.

Např.

 • V obchodě omylem shodíte z regálu drahý parfém.
 • Jízdou na kole srazíte chodce a něco se mu stane.
 • Vaše dítě, či vy, při otevírání dveří auta odře auto jinému řidiči. NEUTÍKAT! Stačí dát vizitku či jiný kontakt a vše má své řešení. 

10. Spotřebitelský úvěr

 • Spotřebitelský úvěr je vhodné použít i pokud potřebujete aktuálně financovat nějaký nenadálý výdaj a nemáte finanční prostředky, třeba, když potřebujete nové auto.
 • Rozhodně ho nedoporučujeme používat na nákup dovolené či vánočních dárků nebo na telefon pro dítě. 

11. Doplňkové penzijní spoření

 • Je to investiční nástroj, který slouží především na výplatu peněz ve Vašem důchodovém věku a to buď postupně nebo jednorázově.
 • Zaměstnavatelé na něj často přispívají, přispívá na něj také stát a úročí se všechny příspěvky.
 • Můžete si zvolit svoji finanční strategii.
 • POZOR! MŮŽETE PŘIJÍT O STÁTNÍ PŘÍSPĚVKY A ÚROKY Z NICH - pojištění musíte mít alespoň 5 let a vybírat nejdříve v 60 letech, abyste o něj nepřišli

12. Cizí škody a vaši domácí mazlíčci

 • Na tyto případy můžete použít pojištění odpovědnosti.
 • Při uzavření je potřeba zkontrolovat, zda jsou v základní variantě pojištění zahrnuta i domácí zvířata, či nikoliv a jaká.
 • Např. Uteče Vám pes, způsobí nehodu s vážným zraněním, tak vše jde za vámi. Od poškozených věcí, ošetření, tak po trvalé následky.