Pomoc a prevence

Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, učiňte ihned kroky k nápravě.

Začíná to nenápadně - nezaplacená pokuta v MHD, zdravotní potíže, ztráta zaměstnání, nepovedené podnikání, rozvod, neshody v rodině. Částka za částkou a úrok za úrokem se na sebe postupně nabalují, až se neví kudy kam. Problémy mohou narůstat do takových rozměrů, až někteří prostě rezignují a bez něčí pomoci svůj život nedokáží změnit. 

Nejsme právní poradna, ani žádná oddlužovací společnost. Jsme schopni zprostředkovat pomoc přes advokátní kanceláře a jiné instituce, stejně tak jako vám dokážeme poradit s finančním hospodařením.

 Je nutné  vše napravit. Už proto, aby každý mohl normálně žít, pracovat, nebát se o výplatu a hlavně toho, co si o něm jednou pomyslí děti a zda to na ně nebude mít nějaký dopad. 

Největší pomocí sám sobě je předcházení problémů a odkládat si část příjmů - ideálně 10%.