Pojistné události 

02.06.2022

Hlášení pojistné události - často rozhoduje každé slovo!

Odmítá pojišťovna plnit Vaše pojistné události?

Utrpěli jste úraz, byli v pracovní neschopnosti nebo nemocnici, a i když máte toto ošetřeno v životní a úrazové pojistce, nebo řešíte pojistné události spojené s domem či povinný ručením a Vaše pojišťovna nechce dostát svým závazkům?

Většina z nás považuje pojišťovny za seriózní a spravedlivé instituce, které nám pomohou v nepříznivé životní situaci. Ve velké části případů tomu tak naštěstí je a pojišťovny vyplatí to, na co má poškozený klient nárok. Bohužel, někdy se představy klientů a pojišťoven různí. Nejlepším řešením sporů je prevence. Pokud si sjednáváte soukromé pojištění, je vhodné volbu pojištění i jakékoli pojistné události konzultovat se svým finančním poradcem.

Nejčastěji se se zamítnutím plnění nebo jeho krácením setkávají klienti u pojištění vozidel. Zejména u odškodnění z povinného ručení je to velký problém. Paradoxně tím totiž nejvíce trpí ti, kteří dopravní nehodu nezpůsobili. Na druhé příčce se umísťuje úrazové pojištění. V tomto případě pojišťovny nejčastěji argumentují tím, že nebyla naplněna definice úrazu či úrazového děje, případně podhodnocují míru trvalých následků při vážném úrazu.

Hlášení pojistných událostí by mělo být součástí servisu pro klienty od každého poradce.

Někdy rozhodují skutečně drobnosti, o tom kolik peněz klient ze své pojistky dostane.

Nikdy s hlášením nespěchejte.

Kdykoliv se na nás můžete obrátit. Rádi s Vámi zkonzultujeme pojistné plnění nebo Vám s ním pomůžeme.