Majetkové pojištění

27.05.2022

MAJETKOVÉ POJIŠTĚNÍ

Co to je?

 • při majetkovém pojištění poskytuje pojišťovna pojistnou ochranu nemovitosti, domácnosti a vedlejších staveb 
 • při zničení, poškození nebo odcizení daného majetku Vám pojišťovna vyplatí finanční částku dle sjednaných limitů v pojistné smlouvě
 • rozlišujeme pojištění nemovitosti a domácnosti

Pojištění domácnosti

 • je vše, co by se z domácnosti dalo odebrat = VYBAVENÍ
 • např.: nábytek, osobní věci, sportovní vybavení, spotřebiče,...

Pojištění nemovitosti

 • jsou to pevné součásti 
 • sjednává se proto, aby se při zničení nemovitosti za peníze z pojistné smlouvy mohla postavit podobná stavba
 • např.: zdi, střechy, okna, topení, kuchyňská linka, vestavěná skříň

+ Pojištění občanské odpovědnosti

 • kryje škody, které způsobíme třetí osobě na majetku, zdraví, zvířatech při běžných činnostech
 • pojištění se vztahuje na všechny členy trvale obydlené domácnosti
 • např.: když na procházce pes pokouše dítě, rozbitý drahý parfém v obchodě,...

+ Pojištění odpovědnosti z držby nemovitostí

 • kryje škody, které způsobíme třetí osobě na majetku či zdraví jako vlastníci nemovitosti
 • např.: vytopení sousedů, spadnutí tašky ze střechy na zaparkované auto,...

Co je důležité?

 • nezapomínat na pojištění vedlejších staveb (např. bazén, skleník, altán...)
 • mít alespoň základní pojištění je v dnešní době nutnost, aby Vám banka dala úvěr
 • pojistné smlouvy je třeba po čase obnovit, aby nevzniklo podpojištění nebo v horším případě nepojištění majetku
 • dávat pozor na správné pojištění a při špatném pojištění může nastat situace, jako kdybyste neměli žádné pojištění
 • !NEJDRAŽŠÍ POJIŠTĚNÍ NEZNAMENÁ NEJLEPŠÍ POJIŠTĚNÍ!


PODPOJIŠTĚNÍ

 • je to situace, ve které je předmět pojištění pojištěn na nižní částku, než je jeho skutečná hodnota
 • při pojistné události pojišťovna sníží pojistné plnění o 50% z pojištěné částky  
 • Příklad: dům je pojištěný na 5.000.000 Kč, po požáru celého domu nám pojišťovna vyplatí jen 2.500.000 Kč, protože skutečná hodnota domu je 7.500.000 Kč.