Povko nebo Havko? 

26.04.2022

Pokud vlastníte vozidlo, zřejmě jste již řešili i jeho pojištění. A najednou začaly otázky: 

Co vlastně všechno chcete pojistit? Jaké limity? Jaká připojištění? 

Ne všichni se v pojištění vozidel zdatně orientují a proto jsme se snažili vše podstatné shrnout do tohoto článku, abyste měli alespoň trochu jasno. 

Povinné ručení

Povko neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - dostalo svůj název právě proto, že je povinnost si ho uzavřít dle zákona. Ale i přes to, že je povinné si sami můžeme vybrat rozsah, limity a u které pojišťovny ho chceme mít. 

Povko má za úkol pokrýt škody, které provozem vozidla způsobíte na majetku či na zdraví třetích osob. Pojistné plnění se tedy nevztahuje na vaše vozidlo, ale na vozidlo, majetek či zdraví poškozeného. Dokladem o sjednaném pojištění je bílá karta. 

V rámci pojištění také sbíráte tzv. BONUSY, tedy slevu na pojištění. Vypočítává se na základě délky sjednaného pojištění a zkracujete se pojistnými událostmi. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak platí po celé geografické ploše Evropy. 

Limity jsou uváděny v  milionech Kč a jsou zobrazovány s lomítkem - tedy limit škody na zdraví v milionech Kč/ limit škody na majetku v milionech Kč. Nejnižší limit je 35 milionu Kč a nejvyšší limit je 250 milionu Kč.


Havarijní pojištění 

Havko nebo havarijní pojištění je opakem Povka. Sjednává se dobrovolně jako ochrana vašeho vozidla, které si způsobíte sami nebo škody, které vám způsobí neznámý viník. 

Sjednává se pro pojistná nebezpečí jako je havárie, živelní událost, odcizení nebo vandalismus. Pojištění, která kryje všechna tato rizika se nazývá All Risk. Samozřejmě si každý havarijní pojištění může poskládat tak jak mu bude vyhovovat. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak platí po celé geografické ploše Evropy. 

I přes to, že Povko a Havko jsou odlišná pojištění dají se sjednat každé zvlášť nebo i dohromady, to má i své výhody například při řešení pojistných událostí, pravidelnosti plateb, ale i má to i poměrně velký vliv na cenu

Při výběru pojištění přihlížejte nejen na jeho cenu, ale také na obsah produktu a limity krytí. K Povku i  Havku je možnost sjednat i další připojištěníPřipojištění skel, úrazu, zavazadel, rozšířené asistence, , živelní pojištění či střet se zvěří.